Remedial teaching na een dyslexie test

Skitz

Kinderen hebben na een dyslexie test of dyscalculie onderzoek vaak remedial teaching nodig. Aangezien elk kind anders is en een andere dyslexie test uitslag heeft, heeft ook elk kind een andere aanpak nodig. Bij De Onderwijspraktijk van de Wijk zijn er gecertificeerde remedial teachers die kinderen begeleiden bij het studeren. Naast dat het doel hiervan is om kinderen op de goede manier te laten studeren, is het ook belangrijk voor de remedial teachers dat de kinderen intrinsieke motivatie krijgen en zelfverzekerd worden. Deze aanpak is geschikt voor kinderen, wanneer blijkt uit een dyslexie test of dyscalculie onderzoek dat ze extra begeleiding nodig hebben. Daarnaast is het ook zeer geschikt voor kinderen met ADHD, werkgeheugenproblematiek en een disharmonisch intelligentieprofiel.

 

Intake en onderzoek

Het traject wat een leerling bij De Onderwijspraktijk van de Wijk doorloopt bevat een aantal stappen. Aangezien het traject wordt aangepast aan elk kind, volgt niet elk kind dezelfde stappen. De eerste stap, die wel verplicht is, is een intakegesprek. Het is de bedoeling dat tijdens het intakegesprek met de ouders wordt besproken wat de remedial teachers voor hen kunnen betekenen. Een intakegesprek kan altijd gevolgd worden, zonder vast te zitten aan het vervolgtraject. Soms is een advies wat wordt gegeven tijdens het intakegesprek al voldoende voor de ouders. Voor sommige kinderen zal na het intakegesprek een onderzoek plaatsvinden. Dit kan een dyslexie test zijn, maar ook intelligentietests of dyscalculie onderzoeken.

 

Handelingsplan en begeleiding

Na de dyslexie test of andere onderzoeken zal een handelingsplan worden samengesteld door de leraren. Deze wordt altijd met de ouders besproken. Na samenstelling van het handelingsplan zal de begeleiding beginnen. Dit is meestal één sessie per week van een uur lang. De begeleiding wordt altijd individueel gegeven. Na een van tevoren vastgestelde periode van begeleiding zal een evaluatie plaats vinden met zowel het kind als de ouders. Wanneer het nodig is, kan hierna het handelingsplan worden aangepast.

 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over remedial teaching, dyslexie tests en alle overige testen contact op met de remedial teachers van De Onderwijspraktijk van de Wijk.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/