Skitz
Image default
Business

HACCP

Voedselverwerkende bedrijven worden jaarlijks door het NVWA gecontroleerd of zij voldoen aan de richtlijnen van HACCP. Voor veel bedrijven zijn deze richtlijnen zeer lastig en omvangrijk. Om het ondernemers makkelijker te maken hebben ze voor elke branche hygiënecodes opgesteld. Hygiënecodes waar specifiek per branche wordt ingegaan op de richtlijnen waaraan zij moeten voldoen. Richtlijnen die het de bedrijven makkelijker maakt om de voedselveiligheid te kunnen waarborgen. Of dit nu gaat om bedrijven in de voedingsindustrie of de plaatselijk bakkerij, bistro of eetcafé op de hoek.

HACCP regels

De HACCP regels zijn logischerwijs verwerkt in de hygiënecodes. Voldoe je aan de hygiënecode, dan voldoe je automatisch aan de HACCP regels. Bij controles van het NVWA komt u dan niet meer voor verassingen te staan. 

HACCP registratie temperaturen

Eén van de belangrijkste pijlers binnen de richtlijnen van HACCP en de hygiënecode is temperatuur. Gedurende het gehele proces van inkoop, ontvangst, productieproces, opslag, verkoop en transport is contrinu monitoring van temperatuur essentieel. De producten dienen tijdens desbetreffende omstandigheden te voldoen aan bepaalde temperaturen. Gebeurd dat niet, geeft men de kans aan bacteriën om zich te ontwikkelen. Bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de consument.

HACCP thermometer

Op gebied van temperatuurregistratie kan er gekozen worden tussen handmatige en geautomatiseerde oplossingen. Voor de handmatige oplossing kan gekozen worden voor de HACCP thermometer. Met de handmatige oplossing wordt verwacht dat degene die verantwoordelijk is ook de registratie nauwkeurig bijhoudt. Registraties moeten aangetoond kunnen worden tijdens de inspectie zodat men kan laten zien dat er aan de temperatuur richtlijnen wordt voldaan.

Kwalitatief, goede thermometers zijn die van Ebro. De Ebro thermometers worden geleverd incl. ISO-kalibratie certificaat, mits deze gekocht wordt bij een erkend bedrijf. Let wel, met een HACCP thermometer zonder ISO-kalibratiecertificaat voldoet uw temperatuurregistraties niet aan de wettelijke vastgelegde richtlijnen. 

Laat het meetinstrument daarom jaarlijks controleren en kalibreren door een extern bedrijf. De thermometer wordt voorzien van een ISO- kalibratiecertificaat, zodat u bij inspecties niet voor verrassingen komt te staan.

Automatische temperatuur registratie ten behoeve van HACCP

Wanneer er op meerdere locaties controle moet worden uitgeoefend is het wenselijk te kiezen voor een geautomatiseerde oplossing. Een temperatuurregistratie systeem waarin sprake is van 24/7 continu monitoring van temperatuur. Waar alles geregistreerd wordt in één portaal, zodat direct ingegrepen kan worden wanneer niet voldaan wordt aan de gestelde eisen.

https://webshop.gullimex.com/nl-NL/HACCP.aspx

Related Posts

Onze diensten als dakdekker beschreven

Waarom SEO teksten laten schrijven belangrijk is

Het beste cadeau voor de Xbox gamer: een Xbox Gift Card