Een arbeidsdeskundig onderzoek voor meer inzicht

Skitz

Een arbeidsdeskundig onderzoek bij adxpert geeft u meer inzicht in uw (langdurig) arbeidsongeschikte medewerkers. Vaak worden beginnende (persoonlijke) problemen niet op de werkvloer besproken of uitgesproken. De problemen worden pas duidelijk als het al te laat is. Uw medewerker zit dan al gedurende enige tijd ziek thuis. U probeert de problemen die daarmee op de werkvloer ontstaan, zo goed en zo kwaad als het gaat, te beperken. Door al snel een arbeidsdeskundig onderzoek door ADXpert te laten uitvoeren, krijgt u als snel meer inzicht in de problemen waarmee uw medewerker die ziek thuis zit, te maken heeft. Een onderbouwd advies over de re-integratie voor de eigen functie of eventueel een andere functie binnen uw bedrijf of een ander bedrijf geeft duidelijkheid. Duidelijkheid waar zowel u als werkgever als uw medewerker bij gebaat is. De arbeidsdeskundigen van ADXpert zijn prima is staat om zowel de psychische belasting als de fysieke belasting die door een arts bij de medewerker is vastgesteld, te ‘vertalen’ naar de mogelijkheden voor passend werk.

Een arbeidsdeskundig onderzoek bespaart geld

Ook al denkt u dat een arbeidsdeskundig onderzoek u (veel) geld kost, niets is minder waar. Door een arbeidsdeskundig onderzoek in te stellen, bespaart u juist tijd, geld én veel zorgen. Immers kost het verzuim van uw medewerkers u ook veel tijd en geld. Elke medewerker die ziek thuis zit, kost maar liefst 2,5 keer zijn salaris, aldus TNO. Snel en verantwoord starten met doelgerichte acties naar passend werk, bespaart dus veel geld. Hoe eerder de re-integratie ingezet kan worden, hoe beter.

Een arbeidsdeskundig onderzoek bouwt vertrouwen op

Een arbeidsdeskundig onderzoek onderzoekt mogelijkheden die een verzuimende medewerker nog wél heeft. Al wordt er wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid vaak alleen maar gedacht aan hetgeen iemand niet meer kan. Een heel andere benadering, die vertrouwen wekt bij uw zieke medewerker, waardoor hij of zij eerder in staat kan zijn te re-integreren op de werkvloer. Soms zijn slechts enkele aanpassingen op de werkplek al voldoende, soms is het echter noodzakelijk om een andere functie aan te gaan. Zodat langdurige uitval kan worden voorkomen en terugkeer op de werkvloer zo spoedig mogelijk en zo verantwoord mogelijk kan. te voorkomen en een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk.

Wanneer er sprake is van een hoog ziekteverzuim is het aan te raden ondersteuning te krijgen door ADXpert zodat uw kosten beheersbaar blijven en (langdurig) ziekteverzuim zo veel mogelijk voorkomen wordt.